พอร์ทัลข้อมูลคาสิโน

การเมืองกับ COVID-19 "สุขภาพนำเสรีภาพ"

  

"สุขภาพนำเสรีภาพ" คือหลักการในการบริหารจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมาตรการทั้งหมดที่บังคับใช้ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.และคณะแพทย์ ขณะที่องค์การอนามัยโลกชื่นชมไทยเป็นประเทศต้นแบบของการควบคุมโรค แต่มุมการเมืองกลับเห็นต่างออกไป